Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συναδέλφισσες,-οι,
Σχετικά με την αλλαγή στο τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών στο Δημόσιο, για δική σας ενημέρωση σας αναφέρω τα εξής:
H αναγνώριση πλασματικών χρόνων έχει νόημα να γίνει για τους/τις συναδέλφους/ισσες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέσα στη μεταβατική περίοδο (2010-2012).
Δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εάν το ποσό εξαγοράς που θα απαιτηθεί για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, εάν θα αναλογεί στο συνολικό κόστος των εισφορών (ήτοι 20%) από 1/1/2017, ή εάν θα περιορίζεται στην εισφορά του εργαζόμενου (άρα 6,67).
Η πληροφόρηση που είχε η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ κ.Τσίπρα από το ΓΛΚ, αναφέρει ότι ο ασφαλισμένος θα καταβάλει το σύνολο της εισφοράς για κάθε μήνα που αναγνωρίζει.
Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ασφάλισης) με ελλείμματα-μαμούθ το 2017 και αυξάνεται το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι όσοι επιθυμούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη είναι συμφέρουσα επιλογή να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση αμέσως και μέχρι 31-12-2016, καθώς το κόστος εξαγοράς παραμένει στα παλαιά επίπεδα, ήτοι στο 6,67% των συντάξιμων αποδοχών. Από 1/1/2017 το κόστος εξαγοράς θα είναι και για το δημόσιο στο 20% επί των συντάξιμων αποδοχών.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
• Δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας, η οποία υπολογίζεται στη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και στον υπολογισμό της, ανεξάρτητα έτους θεμελίωσης.
• Δυνατότητα εξαγοράς των πλασματικών χρόνων του Ν. 3865/2010 (σπουδές, παιδιά, κλπ). Αναγνώριση ετών ασφάλισης των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1983. Η εξαγορά είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού που καθορίζεται από τον βασικό μισθό (31/10/2011) + 140,80€ Χ 6,67%. Οι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ γίνονται οποτεδήποτε με αναδρομικότητα στο έτος θεμελίωσης. 
Παράδειγμα: Εάν ασφαλισμένος αναγνωρίσει χρόνο στρατιωτικής θητείας 2 έτη το έτος 2013 και διαθέτει 23 έτη υπηρεσίας το έτος 2010, το δικαίωμα της θεμελίωσης κατοχυρώνεται το έτος 2010 (23+2). Αναγνωρίσεις γίνονται και μετά τη συνταξιοδότηση. Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά την συνταξιοδότηση.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
έως 31-12-1982 στο Δημόσιο
• Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν έως 31-12-1982 ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας έστω 1 ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο, ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον Ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζεται με 6,67% επί του Συντάξιμου μισθού [Β.Μ. (31-10-2011) + 140,80]. Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Τα έτη υπηρεσίας με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, θεωρούνται συντάξιμη υπηρεσία από το Γ.Λ.Κ. χωρίς εξαγορά.
Αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και τον υπολογισμό της σύνταξης
• Η στρατιωτική θητεία
• Τα παιδιά (1 για το πρώτο και 2 για το κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο). Ο χρόνος των παιδιών εξαγοράζεται με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Η αναγνώριση των παιδιών επιτρέπεται σε όσους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2010 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Εάν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης έως 31-12-2010, με την αναγνώριση του Στρατού έχει τη δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης αναγνώρισης του στρατού, για να φέρει τη θεμελίωση το έτος 2011 (άντρας με ανήλικο παιδί). Οι αναγνωρίσεις Στρατού και Παιδιών μπορούν να φέρουν την αναγνώριση 31-12-2010. Αναγνώριση παιδιών γίνεται για τόσο χρόνο όσος υπολείπεται ώστε 31-12-2010 να συμπληρωθεί η 25ετία ή 20ετία για τρίτεκνες γυναίκες. Οι άντρες τρίτεκνοι μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη ασφάλισης από τα παιδιά κατ’ εξαίρεση, ανεξάρτητα του έτους θεμελίωσης.
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 1-1-2011 και μετά, θεωρείται συντάξιμος χρόνος και μπορεί να εξαγοραστεί:
• Ο χρόνος σπουδών μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Αναγνωρίζεται ένα πτυχίο και όσα χρόνια προβλέπει ο Οργανισμός ή η Νομοθεσία λειτουργίας της Σχολής.
Η αναγνώριση του Στρατού, των παιδιών και των σπουδών, γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού [βασικός (31-10-2011) + 140,80].
• Ο χρόνος άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών με την προϋπόθεση καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών (ΒΜ 31-10-2011 +140,80 Χ 6,67%)
• Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται για σπουδές, στρατό, άνευ αποδοχών και ανατροφή παιδιού, καθορίζεται:
• Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2011
• Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2012
• Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2013
• Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2014
Στον περιορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναγνώρισης των παιδιών.
ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ (πριν ή κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή και μετά τη συνταξιοδότηση).
Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θεωρείται ότι γίνεται την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας.
Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. Μπορεί να γίνει όποιο έτος επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Γυρίζει στο έτος στο οποίο αθροίζοντας έτη υπηρεσίας και έτη αναγνώρισης, θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης (25ετία ή 20ετία στις τρίτεκνες γυναίκες κλπ).
Η εξέταση του αιτήματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από το ΓΛΚ γίνεται κατά τη συνταξιοδότηση. Κατοχυρώνεται όμως το ύψος των κρατήσεων, τον χρόνο υποβολής της αίτησης (όμως αυτή τη στιγμή επειδή οι συντάξιμες αποδοχές είναι παγωμένες δεν επέρχεται μεταβολή στις κρατήσεις).
Οι αναγνωρίσεις χρόνου υπηρεσίας πρέπει να γίνονται με γνώση των ορίων ηλικίας και του έτους θεμελίωσης, γιατί μπορεί να προσθέτει και όχι να αφαιρεί χρόνια. Μπορεί να γίνει αποποίηση του συνόλου των ετών ασφάλισης άλλου φορέα Κύριας Σύνταξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης εξαγοράζονται ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (π.χ. σπουδές) ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ εάν η θεμελίωση επέρχεται μετά την 1-1-2011
• Απαιτείται προσοχή με τους χρόνους εξαγοράς. Εάν κάποιος ευνοείται η θεμελίωση να είναι μετά την 1-1-2011 και όχι μέχρι 31-12-2010, δεν πρέπει να εξαγοράσει χρόνο ώστε 31-12-2010 να συμπληρώσει 25ετία.
• Επίσης μπορεί να αποποιηθεί το χρόνο ασφάλισης που διαθέτει στον ιδιωτικό τομέα και να μην τον εμφανίσει στο ΓΛΚ.
Η ανάκληση της πράξεως αναγνώρισης επιτρέπεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης και όχι την κατάθεση της αίτησης.
                                                                                   Άρης Βαλατίδης