Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Σχολικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1053609/10786/Β0012/19 Οκτωβ. 2004, εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι Σχολικές Επιτροπές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης η 10η Μαρτίου του 2011.