Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Υπουργείο Παιδείας : Έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τη Β΄ έως Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου λόγω κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων

  Οι Διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ζητήσουν από το Δήμο που ανήκουν τα Σχολεία τους, νέα πιστοποιητικά γέννησης για τους μαθητές τους  γιατί μετά τον Καλλικράτη οι αριθμοί Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων  έχουν επαναριθμηθεί.