Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΠΥΣΔΕ

  Η θητεία των διορισμένων μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2012
 ΦΕΚ  268 ΤΕΥΧΟΣ  Ά / 31-12-2011